Star

 ⭐ = Tidak ada opini (No opinion)
 ⭐ ⭐ = Kurang sesuai harapan (Below expectation)
 ⭐ ⭐ ⭐ = Netral (Neutral)
 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ = Sesuai harapan (Meet expectation)
 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ = Melebihi harapan (Exceed expectation)